dərgah

dərgah
is. <fars.> klas.
1. Astana, kandar, qapı önü; böyük adamların qapısı; saray, iqamətgah. <Xaqani:> Nizami! Lütf ilə soruşsan nəyəm? Sənin dərgahında aciz bəndəyəm. M. R..
2. məc. din. Allahın mərhəməti, şəfqəti, köməyi, inayəti mənasında (bəzən «Allah», «həqq» sözləri ilə). Yarəb, kərəm et ki, xarü zarəm; Dərgahə bəsi ümidvarəm. F.. . . Həmşəriləri təziyə məclisinə . . qoymayanda . . başlarını salardılar aşağa və özözlərinə deyərdilər: – Allah, şükür dərgahına! C. M.. Xəlifə onların hər birinə tək-tək cavab verib, onlar üçün Allah dərgahından səadət və dövlət rica edəcəyini və duasını onların barəsində şamil edəcəyini vədə verdi. M. S. O.. Əllərini Allah dərgahına qaldırmaq (qalxızmaq) – Allaha müraciətlə əllərini göyə qaldırıb ona yalvarmaq, raz-niyaz etmək. <Sona xanım:> Əziz Allah, dərgahına qalxızmışam əllərimi! Ə. H..
3. məc. tənt. Ev. Peymanını pozan xəyal həmdəmim; Dərgahıma sayə salmayacaqdır. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • hərgah — <fars.> Xəbəri felin şərt şəkli ilə ifadə olunan budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan və şərti qüvvətləndirən bağlayıcı – əgər. Hərgah vaxtın olsa, axşam bizə gəl. – <Süleyman:> Hərgah, Allah eləməmiş, Əsgər pis adam olsa idi, mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəndərgah — is. <fars.> 1. Düşmənin, yaxud ovlanan heyvanın keçə biləcəyi yeganə yer, yol, keçid və s. Tutulub bəndərgah, kəsilib bərə; Tapmırıq çıxmağa yol, aman, aman! «Koroğlu». Öz ehtiyatını görüb bəndərgahlarda əsgər qoyan komandir xəritəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəndərgah — (Ordubad) ev divarlarının üzərinə düzülən sonuncu çıxıntılı daşlar. – Damın bir bəndərgahı pis qurulub …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • biney-bərgah — (Yardımlı) əvvəl, çoxdan. – Biney bərgahdan olər dosdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəndərgah — f. liman …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cigərgah — f. köks qəfəsində ciyərin yerləşdiyi yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərgah — f. «qapı yeri» 1) kandar, astana; 2) oturulan yer, olan yer; 3) qapı; 4) padşahın, hakimin və b. evi; saray; 5) bax: təkyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • güzərgah — f. keçiləcək yer, keçilən yol …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hərgah — f. əgər, əgər ki …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmərgah — f. beldə kəmər bağlanan yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”